تست نفوذپذیری سایت ها و سرورها

بخش هایی پیرامون روش های تست نفوذپذیری و ابزارهای هک کردن سایت ها و سرورها

زیر انجمن ها

  1. ابزارها و مقالات XSS و دزدیدن کوکی ها

    مباحث و ابزارهای پیرامون روش Cross Site Scripting و دزدیدن کوکی ها

    • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  2. دیتابیس هکینگ

    مقالات و ابزارهایی پیرامون نفوذ به دیتابیس های SQL و Oracle

    • تا کنون مطلبی ارسال نشده است